DSpace
 

DSpace at Nakhon Si Thammarat Rajabhat University >

Browsing by Title

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:   
Sort by: In order: Results/Page Authors/Record:
Showing results 41 to 60 of 1920
< previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
30-Dec-2554กองทุนสิ่งแวดล้อมภูมิชัย สุวรรณดิ
7-Jun-2554กากีคำฉันท์สมเด็จพระเจ้าพี่ยาเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงลพบุรีราเมศวร์
7-Jun-2554กายนครศูนย์วัฒนธรรมภาคใต้ วิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช
16-Nov-2016การกระทำที่เป็นการไม่รักษาเกียรติและชื่อเสียงขององค์กรพิสิฐ, กาญจนะภังคะ; ชนิสา, ชูประดิษฐ์
4-Mar-2014การกำจัดสีในน้ำทิ้งจากห้องปฏิบัติการโดยการดูดซับด้วยกระจูดปรับสภาพมารียัม ดอเล๊าะ, สีตีรอกาย๊ะ นิสะมะแอ
10-Mar-2014การกำจัดสีในน้ำทิ้งจากโรงงานฟอกย้อมสิ่งทอโดยการดูดซับด้วยสาคูปรับสภาพชนาภัทร เสาร์ชัย, วิรัตน์ บุษบา
10-Mar-2014การกำจัดเหล็กโดยใช้ซิลิกาเจลเชิงการค้า และซิลิกาเจลที่ดัดแปรทางเคมี ด้วย (aminoethylamino) – eththylamino] – propyl trimethoxy silaneอามีเนาะ สารีมา
10-Mar-2014การกำจัดโลหะตะกั่วด้วยถ่านมันมันต์ที่เตรียมจากวัสดุธรรมชาติส้อฝีหยะ ยาชะรัด
23-Dec-2560การขยายพันธุ์ข้าวพื้นเมืองพันธุ์กาบดำด้วยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกมลทิพย์ สำลีแก้ว; อรพิมล แท่นทอง; ผการัตน์ โรจน์ดวง; สุภาวดี รามสูตร
27-Dec-2561การขยายพันธุ์มะรุมโดยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ (Moringa oleiferaLam.)ผการัตน์ โรจน์ดวง; พิมพ์โพยม บุญมา; ฤทัยชนก ชิตเดชะ; สุภาวดี รามสูตร
1-Jul-2559การขยายพันธุ์ว่านค้างคาวดําในสภาพปลอดเชื้อฐิติญา สุขแก้ว; สุภาวดี รามสูตร; ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์
18-Dec-2562การขับเคลื่อนของประชาชนในการผลักดันวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช สู่การเป็นมรดกโลกปราณี จุลภักดิ์; สมบูรณ์ สุขสำราญ; เอนก เหล่าธรรมทัศน์
19-May-2554การขุดค้นทางโบราณคดี บริเวณเมืองโบราณนครศรีธรรมราชปรีชา, นุ่นสุข
29-Nov-2561การคงอยู่ของวิถีประมงพื้นบ้านปากพูน : บทวิเคราะห์พลวัตการเปลี่ยนแปลงในอดีตมานะ ขุนวีช่วย; กมลทิพย์ ธรรมกีระติ
3-Feb-2015การคัดเลือกราเอนโดไฟท์ที่ผลิตสารยับยั้งจุลินทรีย์ก่อโรคจากต้นมันปูปาณิสรา ว่องพรรณงาม
30-Aug-2016การคัดเลือกเชื้อราจากป่าพรุควนเคร็งที่สร้างเอนไซม์ที่มีประโยชน์ทางอุตสาหกรรม : รายงานการวิจัย = Screening of fungi from kuankreng peatlands which produce extracellular industrially important enzymesสุมาลี เลี่ยมทอง, โสภนา วงศ์ทอง
19-Dec-2560การคัดเลือกแบคทีเรียละลายฟอสเฟตจากดินและสภาวะที่เหมาะสมต่อการเจริญและการละลายฟอสเฟตวิไลวรรณ ไชยศร
26-Jun-2561การคัดแยกแบคทีเรียที่ผลิตฮีสทามีนและการวิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์อาหารทะเลหมักในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชลัญจกร จันทร์อุดม; มณฑกานต์ ทองสม
29-Dec-2560การคัดแยกและจําแนกชนิดเชื้อราดินป่าชายเลนในจังหวัดนครศรีธรรมราชสุมาลี เลี่ยมทอง; โสภนา วงศ์ทอง; มูฮำหมัดซาฟ์รี ยะโกะ; ซูลกิฟลี อูมูดี; พันธิวา สิทธิภาจิรสกุล; อัซมานี อาลี
27-May-2554การจัดกระบวนการเรียนรู้การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของครูศูนย์การเรียนชุมชน สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดนครศรีธรรมราชไพศาล นิ่มสุวรรณ; สายัณห์, พันธ์งาม
Showing results 41 to 60 of 1920
< previous   next >

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback