DSpace
 

DSpace at Nakhon Si Thammarat Rajabhat University >

Browsing by Issue Date

Jump to a point in the index:
Or type in a year:
Sort by: In order: Results/Page Authors/Record:
Showing results 1 to 20 of 1920
 next >
Issue DateTitleAuthor(s)
16-Jun-2011ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อกระบวนการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชจงใจสุรธรรม, สาลินี
17-Jun-2011ความปลอดภัยทางอาหารของทรัพยากรชีวภาพในชุมชนประมงอ่าวนครศรีธรรมราชสังข์ผุด, ฉัตรชัย; วงศ์วิเชียร, จันทิรา
17-Jun-2011การศึกษาคุณภาพน้ำในแหล่งที่พบปลากระบอกบริเวณอ่าวนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราชสุทิน, สุภาพร
17-Jun-2011ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอนและการให้บริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชเพชรกุล, รอยพิมพ์ใจ
22-Jun-2011คู่มือระบบคลังข้อมูลดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชธราดล, กิจบรรณ
24-Jun-2011การออกแบบผลิตภัณฑ์โคมไฟที่มีแนวความคิดจากการบูรณาการเครื่องปั้นดินเผากับ ศิลปะการแกะหนังตะลุงรัตนพันธุ์, ชัชวาลย์
24-Jun-2011การศึกษาเพื่อการอนุรักษ์ศิลปหัตถกรรมจักสานจากพืชท้องถิ่นภาคใต้ กรณีศึกษา กลุ่มจักสานใบกะพ้อ หมู่บ้านอายเลา ตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราชพัตรานนท์, เจษฎา; สุขสิกาญจน์, เรวัติ; ศรีนพจันทร์, เขมภิกา; นุ่นจุ้ย, เพ็ญศรี
24-Jun-2011ยุทธวิธีการทำสวนยางพาราอย่างมืออาชีพศรีนวลปาน, บำรุง; ชวัลรัตน์, ทองช่วย
7-Jul-2011การวางแผนการผลิตเพื่อลดต้นทุนการผลิตยางแผ่นรมควันของสหกรณ์กองทุนสวนยางปริก อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราชพริ้มพราย, อัญชลี
7-Jul-2011การพัฒนาอุปกรณ์ตัดทะลายปาล์มน้ำมันโดยอาศัยเครื่องยนต์บุญมาก, เอ็มหร่อน
12-Jan-2012รายงานการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ประจำปีการศึกษา 2553มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
22-Feb-2012บทคัดย่อ ราชภัฏวิชาการ การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 นวัตกรรมการพัฒนาประเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
23-Feb-2012บทคัดย่อ : รูปแบบการบริหารเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระนองเจียร ทองนุ่น
23-Feb-2012บทคัดย่อ : ประเมินผลการดำเนินงานโครงการหลักสูตรสองภาษาของโรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"ณัฐวดี รักษาธรรม
23-Feb-2012บทคัดย่อ : ปัญหาการจัดการสารสนเทศเพื่อการบริหารงานโรงเรียนบางแฟบ สังสัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขา เขต 2ฐนกร สองเมืองหนู
23-Feb-2012บทคัดย่อ : การประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน โรงเรียนบ้านควนชิง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศณีธรรมราช เขต 3ชาคริต คีรีเพ็ชร์
23-Feb-2012บทคัดย่อ : คลังความรู้อ่าวนครบนสื่อออนไลน์หัสชัย สิทธิรักษ์, และคณะ
23-Feb-2012บทคัดย่อ : การติดตามการปฏิบัติกิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุ ตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราชรอยพิมพ์ใจ เพชรกุล, และคณะ
23-Feb-2012บทคัดย่อ : การมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์และการฟื้นฟูเพื่อเพิ่มประชากรปูแสมในพื้นที่ป่าชายเลนอ่าวนครศรีธรรมราชวรรณชัย พรหมเกิด, จารีย์ พรหมเกิด; อุษา อ้นทอง
23-Feb-2012บทคัดย่อ : การใช้ประโยชน์จากพื้นที่ป่าชายเลนในการจับปูแสมบ้านปากน้ำพญา ตำบลท่าซัก อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราชวรรณชัย พรหมเกิด
Showing results 1 to 20 of 1920
 next >

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback